Skip to content

Hide Yoshihashi & JASC Tsukasa Taiko

$20.00

SKU AIR0070 Category

JASC Tsukasa Taiko:
Hide Yoshihashi Taiko, Narimono
Amy Homma Taiko, Narimono
Jason Matsumoto Taiko, Narimono
Karen Kooi Taiko, Narimono
Kioto Aoki Taiko, Narimono
Jeff Chan Shinobue, Narimono
Tatsu Aoki Taiko, Shamisen, Narimono

Special Guests:
Melody Takata of Gen Taiko, San Francisco, CA – Taiko, Narimono
Dohee Lee of Korean Youth Cultural Center, Oakland, CA – Changgu, Gwangwari, Taepyungso

Tsukasa ReMix by Ryo Otsuka (AKA Yume-Kobo)

Additional information