Skip to content

Tsukasa Taiko

$20.00

SKU AIR84 Category Tags ,

Tsukasa Taiko
Gintenkai Unit Performers:
Eigen Aoki
Kioto Aoki
Miyumi Aoki
Justin Mark
Kiyomi Negi
Kenji Negi
Koji Negi
Jun Takanarita

Noriko Sugiyama

Mark Aburano Meister
Neil Ducklow
Koki james
Morgan Mican
Kenji Mulhall
Daiyu Yoshinami
Colin Wong

Tatsu Aoki

Miyumi Aoki Narimono
Yoshinojo Fujima Shamisen

Additional information